Naam
Monique Rotteveel
Partij
LOS
Functie(s)
Raadslid
Rollen
Lid raadscommissie
Lid stadserfvoorzittersoverleg
Adres
p/a Stadserf 1
3112 DZ Schiedam