Naam
John Maris
Partij
PS
Functie(s)
Fractievoorzitter
Rollen
Lid raadscommissie
Lid auditcommissie
Lid commissie functioneringsgesprekken burgemeester
Lid presidium
E-mail
Adres
Van Beethovenplein 145
3122 VL Schiedam
Nevenfuncties
Eigenaar Virtual Computer Servers
Bestuurslid Stichting Pokey
Penningmeester Volkstuinvereniging Vijfsluizen