Naam
Jeroen Trouborst
Partij
Alles Voor Schiedam
Functie(s)
Raadslid
Rollen
Lid raadscommissie
Lid auditcommissie
E-mail
Adres
p/a Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
Nevenfuncties
Projectmanager contious improvement bij DB Schenker