Naam
Jaap Pegtel
Partij
CDA
Functie(s)
Fractievoorzitter
Rollen
Lid raadscommissie
Lid auditcommissie
Lid klankbordgroep RTHA
Lid presidium
Telefoon
06 44 02 62 68
E-mail
Adres
p/a Stadserf 1
3112 DZ Schiedam
Nevenfuncties
Schrijver