Naam
Cor Lamers
Partij
CDA
Functie(s)
Burgemeester
Rollen
Voorzitter Gemeenteraad
Voorzitter College van B & W
Telefoon
14 010
Adres
Stadserf 1
3112 DZ Schiedam

Portefeuille

 • Algemene zaken, juridische zaken en communicatie
 • Bestuurlijke- en raadsaangelegenheden, integriteit en algemeen beleid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale aangelegenheden
 • Internationale betrekkingen (Europa)
 • Organisatieontwikkeling
 • Duurzaamheid

Nevenfuncties

Namens de gemeente Schiedam en uit hoofde van de functie:

 1. Lid Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) Politie eenheid Rotterdam
 • tevens lid van het Dagelijks Bestuur Politie;
 • voorzitter Districtsoverleg Zeehavenpolitie
 • lid Districtsoverleg Noord;
 • lid Algemeen Bestuur Veiligheidshuis Rotterdam.
 1. Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
 • tevens lid van het Dagelijks Bestuur en vice-voorzitter;
 • portefeuillehouder witte kolom (GHOR en ambulance);
 • lid algemene ledenvergadering regionale ambulancedienst AZRR
 1. Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)
 1. Lid bestuur Stichting Geuzenpenning te Vlaardingen
 1. Lid Raad van Toezicht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Alle functies zijn zonder vergoeding.

Privé

 • Ambassadeur Leprastichting Nederland