1. Opening 19.30 uur
  2. Verslag bijeenkomst 4 april 2022
  3. Stand van zaken boot Oekraïners, door Souad Achour, stichting Inclusia
  4. Wijkbudget 
  5. Info over de vestiging van een ‘Bij Bosshardt’ op de Groenelaan, door Hans van den Hoek, regio-officier Rijnmond Zuidwest van het Leger des Heils
  6. Update wijkagent Zuid door Sanne Reijnhout, waarnemend wijkagent in zuid
  7. Mededelingen vanuit de gemeente/ stand van zaken langlopende kwesties
  8. Rondvraag
  9. Sluiting 21.30 uur