• 19.30 uur opening
  • verslag bijeenkomst 11 november 2019
  • presentatie project ‘Fietsmaatjes’ door Rob Kent
  • terugblik oud en nieuw
  • wijkbudget
  • presentatie WOT/DOCK Zuid in 2020
  • mededelingen vanuit de gemeente/ stand van zaken langlopende kwesties
  • rondvraag
  • 21.30 uur sluiting