1. Opening 19:30 uur
2. Verslag bijeenkomst 3 juni 2019
3. Staat van de wijk door Johan Deijl, beleidsmedewerker onderzoek en statistiek van de gemeente Schiedam
4. Kennismaken met Emile Klep, de nieuwe directeur van Woonplus
5. Wijkbudget
6. Presentatie campagne ‘Schiedam Waterklaar, aan de slag met wateroverlast’
7. Mededelingen vanuit de gemeente/stand van zaken langlopende kwesties
8. Rondvraag
9. Sluiting 21:30 uur