1. Opening 19:30 uur
2. Oud en Nieuw 2019-2020
3. Wijkbudget
4. Cultuurscout Margo Onnes over Gorzen Live en Schreihuisje
5. Mededelingen vanuit de gemeente/stand van zaken langlopende kwesties
6. Rondvraag
7. Sluiting 21:30 uur