• Opening 19.30 uur
  • Verslag bijeenkomst 22 juni 2022
  • Ontwikkelingen Amaliapark, door Marlien van de Ven, projectleider van de gemeente Schiedam
  • Ontwikkelingen Bachplein, door Brian Mo-Ajok, projectleider van de gemeente Schiedam
  • Wijkbudget 
  • Mededelingen vanuit de gemeente/ stand van zaken langlopende kwesties
  • Rondvraag
  • Sluiting 21.30 uur