1. Opening 19:30 uur
2. Verslag bijeenkomst 13 november 2019
3. Stand van zaken Stadsvisie door Anita Olsthoorn, procesmanager Stadsvisie gemeente Schiedam
4. Terugkoppeling enquête Noordrand2025 door Ruud van der Pol
5. Wijkbudget
6. Terugkoppeling Oud en Nieuw 2019-2020 door Pim de Wit, Toezicht en Handhaving gemeente Schiedam
7. Werkplan Dock (WOT) 2020 door Arie den Ouden
8. Mededelingen vanuit de gemeente/ stand van zaken langlopende kwesties
9. Rondvraag
10. Sluiting 21:30 uur