• Opening 19.30 uur
  • Verslag bijeenkomst 21 november 2019
  • Presentatie Integraal Uitvoeringsprogramma Buitenruimte (IUPB) van de gemeente Schiedam door Goof Muilwijk en Stephan van der Sande
  • Resultaat Bewonersenquête 2019 van bewonersgroep Noordrand2025
  • Wijkbudget
  • Terugblik Oud en Nieuw 2019-2020
  • Mededelingen vanuit de gemeente/ stand van zaken langlopende kwesties
  • Rondvraag
  • Sluiting 21.30 uur