Agenda

1. Opening 19.30 uur
2. Verslag bijeenkomst 7 maart 2019
3. Staat van de wijk door Anke de Bruijn, beleidsmedewerker onderzoek en statistiek van de gemeente Schiedam
4. Wijkbudget
5. Nieuwe bewonersenquête Noordrand2025 door Theo Boks en John Veldhoven
    Meer informatie over de vorige enquête
6. Mededelingen vanuit de gemeente/stand van zaken langlopende kwesties
7. Rondvraag
8. Sluiting 21.30 uur