1. Opening, bespreking verslag voorgaand wijkoverleg, terugkoppeling van de Werkgroep Buitenruimte en de Regiegroep Wijkbudget 20.00-20.20
  2. Thema Schieveste (Lydia Buist gemeente Schiedam). Op Schieveste zijn plannen om grootschalige woningbouw te gaan realiseren. U wordt bijgepraat over wat er allemaal speelt en we kijken samen met u wat dit kan betekenen voor de wijk Oost 20.20-20.40
  3. Terugkoppeling Oost schoon. Irado heeft opdracht van de gemeente om het afval in te zamelen, maar bewoners kunnen zelf ook van alles doen om Oost schoon te houden. Het wijkoverleg van 18 juni 2018 was hier volledig aan gewijd. Vanavond koppelen we terug welke initiatieven Irado en bewoners hebben genomen en wat het resultaat daarvan is, ook praten we u bij over de ontwikkelingen op het gebied van gescheiden inzameling en de betekenis hiervan voor Oost 20.40-21.20
  4. Rondvraag 21.20-21.30
  5. Afsluiting voor de zomer met een drankje, hapje en een kleine attentie 21.30-22.00