1. Opening, bespreking verslag voorgaand wijkoverleg, terugkoppeling van de Werkgroep Buitenruimte en de Regiegroep Wijkbudget 20.00-20.20
  2. Korte interviews: Kennismaking wijkagenten Kees Koopmans en Ayfer Kirilmaz en Kennismaking met Dorien Theuns Stedelijk museum 20.20-20.30
  3. Terugkoppeling evaluatie woonoverlast door Jan Willem Boersma gemeente Schiedam 20.30-20.50. 
    De regisseur woonoverlast Laura Penders (gemeente Schiedam) heeft enkele wijkoverleggen geleden een presentatie gehouden over de aanpak.Inmiddels zijn we jaar bezig en (evaluatie toegevoegd aan de stukken ) wordt u bijgepraat over de eerste resultaten.
  4. Thema: Samen Schiedam (Leonie Dekkers en Jeroen Dejalle) 20.50-21.30 Ad Slooter ( gemeente Schiedam) is een tijdje geleden langs gekomen om iets te vertellen over Samen Schiedam. Dit is een nieuwe werkwijze om samen met professionals en bewonersinitiatieven het welzijn in deze stad beter te organiseren. U wordt bijgepraat over de stappen die tot nu toe zijn gezet en doen samen met u een eerste verkenning wat dit kan betekenen voor het welzijn in uw wijk.
  5. Rondvraag en afsluiting 21.30-21.45