• 20.00-20.20: Opening, bespreking verslag voorgaand wijkoverleg, terugkoppeling van de Werkgroep Buitenruimte en de Regiegroep Wijkbudget
  • 20.20-20.40:  Stand van zaken rondom ontwikkelingen en projecten in de wijk en terugkoppeling oud en nieuw, Thema: Verkeer in Oost ( Arjen Breider en Antonio Baglieto gemeente Schiedam ) Verkeer en vervoer raakt ons allemaal, zodra we ons in de openbare ruimte begeven gaan we aan de wandel, op de fiets , auto, scooter, motor of richting openbaar vervoer. Hoeveel ongelukken gebeuren er nu eigenlijk in Oost. Hoe zit het met de infrastructuur en wat kan er wel of niet als we het hebben over handhaving. Wat vindt u wat ziet u als het gaat om het verkeer in de wijk en wat kunnen we met elkaar doen tegen “asociaal” gedrag.
  • 20.40-21.30: Ook nemen we een doorkijkje naar de toekomst.  
  • 21.30-21.45: Rondvraag en afsluiting