1 Welkom 19.30 - 19.40 uur

  • vaststellen agenda
  • mededelingen
  • aanvullende agendapunten

2 Presentaties 19.40 - 20.15 uur

  • oud en Nieuw
  • de Klussendienst

3 Verslag 20.15 - 20.30 uur

  • doorlopen conceptverslag 14 november 2019
  • mededelingen n.a.v. verslag

4 Wijkbudgetten Nieuwland 20.30 - 20.45 uur

  • laatste Wijkbudgetoverzicht
  • wijkbudgetaanvragen 13 januari 2020
  • lid van de regiegroep (tijdens vergadering uitreiken)

5 Rondvraag en afsluiting 20.45 - 21.00 uur