Afgelopen jaar is in de verschillende wijkoverleggen gesproken over het samenvoegen van wijkoverleggen in de Noordrand wanneer thema’s worden geagendeerd die voor meerdere wijken (op dezelfde wijze) interessant zijn. 

Wij zien een mogelijkheid om dit voor het laatste wijkoverleg van dit jaar in de praktijk te brengen. Het wijkoverleg Kethel van 28 november, het wijkoverleg Woudhoek van 23 november en het wijkoverleg Spaland-Sveaparken van 24 november worden samengevoegd tot het ‘wijkoverleg Noordrand’ op donderdag 24 november 2022.

Op de agenda staan twee onderwerpen die in de Noordrand sterk in de belangstelling staan:

1.    De maatregelen tegen overlast op en rond oud en nieuw
2.    De ontwikkelingen rond Rotterdam-The Hague Airport (RTHA)

Voor wat betreft agendapunt 1 zijn aanwezig Patrick Vijlbrief (Toezicht en Handhaving, gemeente Schiedam), Bianca Ellerkamp (Veiligheid en Crisisbeheersing, gemeente Schiedam) en een vertegenwoordiger van de politie.

Agendapunt 2 wordt verzorgd door vier personen. Lydia Voogelaar, ambtenaar van de gemeente Schiedam, geeft een technische uitleg over het participatietraject luchthavenbesluit RTHA. Vervolgens zal John Witjes, bewonersvertegenwoordiger vanuit Schiedam in het participatietraject terugblikken op dit traject. Daarna volgt een korte kennismaking met de nieuwe bewonersvertegenwoordiger, Marcel Houtkamp. Tenslotte geeft wethouder Frans Hamerslag een reflectie vanuit het college. 

NB. Het wijkoverleg is bedoeld voor informatie en meningsvorming. Het politieke debat vindt plaats in de gemeenteraad.