20.00 - 20.05 uur Opening en mededelingen                        
20.05 - 20.20 uur Wijken Welkom (Stedelijk Museum)                
20.20 - 20.40 uur Verslag vorige vergadering                        
20.40 - 20.50 uur Wijkbudgetoverzicht Kethel                        
20.50 - 21.00 uur Stand van zaken projecten in de wijk                 
21.00 - 21.30 uur Rondvraag                                
21.30 uur Sluiting