Agenda

1. Opening en vaststellen agenda 20.00-20.05 uur
2. Mededelingen 20.05-20.10 uur
3. Oud en nieuwjaar door Handhaving en toezicht, Manuel Parreira da Silva 20.10-20.20 uur
4. Beweegcoach, Lekker bezig door Alwin van Alphen 20.20-20.30 uur
5. WOT Noordrand, terugblik 2018 door Arie den Ouden 20.30-20.45 uur
6. Korte reactie op informatiebrief wijkpeil Zwaluwflat 20.45-20.55 uur 
7. Verslag vorige vergadering   
a. Tekstueel
b. Naar aanleiding van 20.55-21.00 uur
8. Terugkoppeling van diverse bewonersactiviteiten in de wijk 21:00-21.10 uur
9. Wijkbudget aanvragen Kethel 21.10-21.15 uur
10. Stand van zaken projecten in de wijk 21.15-21.25 uur
11. Rondvraag 21.25-21.45 uur
12. Sluiting