Agenda

1. Opening en vaststellen agenda 20.00-20.05 uur
2. Mededelingen 20.05-20.10 uur
3. Terugkoppeling jaarwisseling 20.10-20.30 uur
4. Verslag vorige vergadering   
a. Tekstueel
b. Naar aanleiding van 20.30-20.50 uur
5. Gang van zaken wijkoverleg Kethel en agendapunten inbrengen 20.50-21.15 uur
6. Terugkoppeling van diverse bewonersactiviteiten in de wijk 21.15-21.20 uur
7. Wijkbudget aanvragen Kethel 21.20-21.25 uur
8. Stand van zaken projecten in de wijk 21.25-21.30 uur
9. Rondvraag 21.30-21.45 uur
10. Sluiting