20.00 uur Opening en mededelingen                          

20.15 uur Verslag vergadering d.d. 14 april 2022                      

20.25 uur Wijkbudgetoverzicht:                            

-    besluitenlijst regiegroep 1e en 2e tranche 
-    besluitenlijst regiegroep 3e tranche 
-    termijnen voor indienen aanvragen                                          

20.35 uur Rondvraag                                  

20.55 uur Sluiting