1. Voorbereiding Oud & Nieuw door Bianca Ellerkamp 20.00 uur

2. Opening en mededelingen 20.20 uur

3. Verslag vergadering van 5 september 2019 20.30 uur

4. Wijkbudget 20.40 uur

PAUZE 20.45 uur

5. Kans voor de wijk: meer samenwerking vrijwilligers 21.00 uur

6. Wat verder ter tafel komt/rondvraag  21.20 uur

7. Sluiting 21.30 uur