Agenda

1. Opening en mededelingen (20.00 uur)

2. Verslag vergadering van 23 januari 2020 (20.15 uur)
    
3. Wijkbudget en besluitenlijst 1e tranche (20.30 uur)

PAUZE (20.35 uur)

4. Kans voor de wijk: meer samenwerking vrijwilligers (20.50 uur)

5. Rondvraag (21.20 uur)

6. Sluiting (21.30 uur)