1. Presentatie verkeersveiligheidsbox door Arjan Breider 20.00 uur
  2. Presentatie Stedelijk Museum / Mijn Schiedam door Dorien Theuns / Deirdre Carasso 20.15 uur
  3. Mededelingen en gelegenheid voor vragen 20.25 uur 
  4. Verslag vergadering d.d. 6 februari 2019 20.35 uur
  5. Wijkbudget + besluitenlijst 2e tranche 20.45 uur
  6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 20.50 uur
  7. Sluiting 21.00 uur