de Speakers’ Corner is bedoeld voor inwoners / instellingen /etc. die iets met de raad willen delen dat niet op de agenda van de commissie of de gemeenteraad staat. Voor de raad is dit een moment om met inwoners in gesprek te raken over een onderwerp dat deze inwoners bezig houdt.

Een inwoner houdt een verhaal of presentatie en raadsleden kunnen hierop reageren door vragen te stellen.  

Elke inspreker heeft ongeveer 5 minuten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons digitale raadsinformatiesysteem Notubiz.