Slotbijeenkomst stop huiselijk geweld!

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst digitaal plaats. Deze start om 19.30 uur en en is te volgen via deze link.

Begin dit jaar heeft de gemeenteraad unaniem het initiatiefvoorstel aangenomen om huiselijk geweld tegen te gaan. Een werkgroep is het afgelopen jaar in gesprek gegaan met de beschermpartners uit het veld rondom verschillende themas zoals kindermishandeling, (ex)partner geweld, psychische mishandeling en gedwongen prostitutie.

In deze slotbijeenkomst deelt de werkgroep de bevindingen uit de verschillende gesprekken met de hele raad, het college, de mensen uit het veld en de stad, en biedt de werkgroep de opbrengsten en aanbevelingen aan het college van B&W aan. Het volledige programma vindt u in het raadsinformatiesysteem Notubiz.