De burgemeester roept de leden van de gemeenteraad op voor een openbare raadsvergadering op dinsdag 14 december 2021 (eventueel te vervolgen op donderdag 16 december 2021). Voor meer informatie kunt u terecht in ons digitale raadsinformatiesysteem Notubiz.