De vergadering van de raadscommissie is ter voorbereiding op de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 31 mei 2022. De raadsvoorstellen die op de agenda staan worden eerst in de raadscommissie besproken voordat deze in de raad worden behandeld. Voor meer informatie kunt u terecht in ons digitale informatiesysteem, Notubiz.