De vergadering van de raadscommissie is ter voorbereiding op de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 2 februari 2021. De raadsvoorstellen die op de agenda staan worden eerst in de raadscommissie besproken voordat deze in de raad worden behandeld. Voor meer informatie kunt u terecht in ons digitale informatiesysteem van NotuBiz.

Vanwege het coronavirus zijn deze vergaderingen alleen te volgen via SchieTV en via deze link naar de livestream