Deze vergadering vindt, vanwege de aangescherpte corona maatregelen, digitaal plaats.

De vergadering van de raadscommissie is ter voorbereiding op de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 9 december 2021. De raadsvoorstellen die op de agenda staan worden eerst in de raadscommissie besproken voordat deze in de raad worden behandeld. Voor meer informatie kunt u terecht in ons digitale informatiesysteem, Notubiz.