De vergadering van de raadscommissie op 4 december is ter voorbereiding op de vergadering van de gemeenteraad van 10 december 2019. De raadsvoorstellen die op de agenda staan worden eerst in de raadscommissie besproken voordat deze in de raad worden behandeld. Voor meer informatie kunt u terecht in ons digitale informatiesysteem Notubiz.