De vergadering van de raadscommissie is ter voorbereiding op de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 7 juli 2020. De raadsvoorstellen die op de agenda staan worden eerst in de raadscommissie besproken, voordat deze in de raad worden behandeld.

Meer informatie?

Dan kunt u terecht in ons digitale informatiesysteem Notubiz