De vergadering van de raadscommissie is ter voorbereiding op de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 28 januari 2020. De raadsvoorstellen die op de agenda staan worden eerst in de raadscommissie besproken voordat deze in de raad worden behandeld. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht in ons digitale informatiesysteem Notubiz.