Op 1 januari 2020 is de nieuwe inburgeringswet ingegaan. Gemeenten zijn  verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe taken vanuit deze wet. Het inkopen van inburgeringsactiviteiten is hier een onderdeel van.  

Uitnodiging sessie Marktconsulatie Inburgering 18 februari

De MVS-gemeenten nodigen partijen die zich met inburgering bezig houden, uit voor een MVS-sessie Marktconsulatie Inburgering. Dit is de voorbereiding op een latere aanbesteding.  De bijeenkomst is op 18 februari 2020 om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in het Stadskantoor Schiedam aan het Stadserf 1 in de Cornelis Hagazaal.

Voorbereiden op nieuwe rol

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) willen zich goed voorbereiden op hun nieuwe rol. Enkele dilemma’s zijn hierbij de mate van integrale aanpak, flexibel maatwerk en onderlinge samenwerking van de partijen binnen het ondersteunende netwerk. Hierover wisselen de betrokken gemeenten graag van gedachten met partners.

Programma

Dit is het programma van de Marktconsultatie Inburgering op 18 februari: 

 • Opening, doel en programma, kennismaking
 • Algemene inleiding
 • Technisch inhoudelijke vragen door deelnemers
 • Consultatieronde 1 aan drie thematafels
 • Plenaire terugkoppeling belangrijke bevindingen ronde 1
 • Pauze
 • Consultatieronde 2 aan drie thematafels
 • Plenaire terugkoppeling belangrijke bevindingen ronde 1
 • Nagekomen technisch inhoudelijke vragen door deelnemers
 • Samenvatting en afronding
 • Napraten met een drankje

Aanvullende informatie op Tenderned

Deze uitnodiging staat gepubliceerd op Tenderned onder de naam Marktconsultatie Inburgeringstrajecten, TenderNed-kenmerk 253518. Via deze link kunt u ook het marktconsultatiedocument met extra informatie downloaden.  

Aanmelden kan tot 14 februari 2020

Stuur een mail naar secretariaatmo@vlaardingen.nl. Per organisatie kunt u met 2 personen komen. Er is plek voor maximaal 60 deelnemers. Bij het bereiken van dit aantal sluiten wij de inschrijving. 

Samenwerkende gemeenten

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) werken samen in het inkopen van inburgeringstrajecten. Deze samenwerking is gericht op een integrale aanpak, flexibel maatwerk en onderlinge samenwerking van de partijen binnen het ondersteunende netwerk.