In de Visie Stationsgebied staat het gebied aan de zuidzijde van station Schiedam Centrum centraal. Een omgeving die de komende jaren flink gaat veranderen. Het stationsgebied speelt een centrale rol in het ontwikkelen en bereikbaar houden van Schiedam. Voor buurtbewoners, reizigers en bezoekers van de stad wordt het stationsgebied als onderdeel van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict beter bereikbaar, prettiger en veiliger. In de visie worden de ambities geformuleerd en de ruimtelijke kaders geschetst voor de toekomst van het stationsgebied. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt ingegaan op de ontwikkeling van dit gebied waartoe De Peperkliplocatie, de Kop van de Singel, het AMEC-gebouw en de herinrichting van de Horvathweg behoort.

Datum: 14 september 2021

Aanvang: 19.30 uur

 

Het volledige programma is te vinden op www.schiedam.notubiz.nl.

Meer informatie over deze ontwikkeling vindt u op https://schiedistrict.nl/projecten/

Vanwege de Coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst digitaal plaats via MS Teams. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door - uiterlijk 13 september - een mail te sturen naar griffie@schiedam.nl. Na aanmelding ontvangt u in de ochtend van 14 september een deelnamelink naar de bijeenkomst

De informatiebijeenkomst Visie Stationsgebied wordt ook opgenomen en is na afloop terug te zien op www.schiedam.notubiz.nl