Het projectteam van de gemeente Schiedam heeft samen met de klankbordgroep gewerkt aan het inrichtingsplan. De vijfde bijeenkomst met de klankbordgroep heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 oktober 2019 wordt het inrichtingsplan gepresenteerd aan alle bewoners woonachtig in de wijk 'De Akkers'.

U bent van harte uitgenodigd op maandag 14 oktober 2019 van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eelco van Diesen, projectleider gemeente Schiedam.