De gemeente Schiedam gaat de wijk Ambachtenbuurt-Noord ophogen. Tussen 2017 en 2019 vonden hiervoor meerdere overleggen plaats met de bewoners uit de wijk. Er is nu een vastgesteld inrichtingsplan. Dit plan is de basis voor de verdere technische uitwerking voordat we de plannen gaan uitvoeren.

Planning

Ingenieursbureau Sweco heeft de opdracht gekregen om het inrichtingsplan uit te werken naar een technisch ontwerp. Het uitwerken duurt naar verwachting tot begin april 2020. Daarna start de aanbestedingsprocedure voor de aannemer. Dit duurt ongeveer vier maanden.

Op maandag 17 februari 2020 tussen 19.00 uur - 21.00 uur organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst om u bij te praten. Omwonenden zijn inmiddels uitgenodigd voor deze bijeenkomst.