In dit Stadserf twee onderwerpen.

Renovatie Sint Jacobs Gasthuis

De aanstaande renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis aan de Hoogstraat 112 – 114 wordt toegelicht. In een presentatie zullen de bouwkundige, financiële en procedurele aspecten nader worden toegelicht en aansluitend besproken.

Woningmarktafspraken

In voorbereiding op de besluitvorming over de woningmarktafspraken wil het college de raad meenemen in de volgende onderwerpen:

  • De ontwikkeling van de sociale woningvoorraad.
  • De regionale woningmarkafspraken.
  • Het bod van Schiedam op de regionale woningmarktafspraken.

Voor meer informatie bekijk het programma.