De gemeenteraad van Schiedam organiseert een digitaal stadserf op dinsdag 19 januari 2021 vanaf 19.30 uur.

Herontwikkeling van het Stadserfcomplex

De gemeente wil het gebied rondom het Stadserf een impuls geven door onder andere het Stadserfplein levendig te maken en het aanzicht op het gebied rond ruïne Huis te Riviere aantrekkelijk maken. Theater aan de Schie wil al heel lang een eigen entree die zichtbaar en makkelijk te vinden is voor bezoekers. Een deel van het gemeentekantoor, het deel waar vroeger de bibliotheek was gehuisvest en dat nu al jaren leegstaat, is een sta-in-de-weg in de verbinding tussen het station en de binnenstad. Tegelijkertijd is verduurzaming en vergroening gewenst, en zijn er meer woningen in het centrum nodig. Deze onderwerpen vormen de ingrediënten van een studie naar mogelijk oplossingen.

Tijdens het Stadserf wordt de uitkomst van deze studie naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van het Stadserfcomplex gepresenteerd.

Vanwege de Coronamaatregelen vindt dit Stadserf digitaal plaats via Microsoft Teams.

U kunt digitaal deelnemen aan deze bijeenkomst. Hoe? Meld u uiterlijk 18 januari aan via griffie@schiedam.nl. U ontvangt dan een link naar de vergadering. Dit Stadserf wordt ook opgenomen en is na afloop terug te zien op Notubiz.