De burgemeester van Schiedam roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 5 juli 2022 om 20.00 uur, in het Stadskantoor, Stadserf 1. Voor meer informatie kunt u terecht in ons digitale informatiesysteem Notubiz.