De burgemeester van Schiedam roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op dinsdag 31 mei 2022 om 20.00 uur, in het Stadskantoor. Voor meer informatie kunt u terecht in ons digitale informatiesysteem Notubiz.