Agenda

1. Opening 19.30 uur
2. Het nieuwe groenblauwe schoolplein van de Vlinder en de Violier, door Marc de Lange, directeur van basisschool de Vlinder
3. Oud en Nieuw, jongerenoverlast en andere veiligheidsissues door Patrick Vijlbrief, team Toezicht en Handhaving van de gemeente Schiedam en Bianca Ellerkamp, team Veiligheid en Crisisbeheersing van de gemeente Schiedam
4. De ontwikkeling van het Amaliapark door Marlien van de Ven, projectleider en Marjet van Arkel, landschapsontwerper bij de gemeente Schiedam 
5. Voortgang mobiliteitsbeleid, door Niels Verduyn, senior beleidsadviseur mobiliteit gemeente Schiedam
6. Mededelingen vanuit de gemeente/ stand van zaken langlopende kwesties
7. Rondvraag
8. Sluiting 21.30 uur