Agenda

1. Opening 20.00 uur
2. Regels en maatregelen rondom Oud en Nieuw - Bianca Ellerkamp (Team Veilig) 20.10 uur
3. Ondermijning en andere veiligheidsissues - Marco van den Berg (Team Toezicht en Handhaving) 20.30 uur
4. Terugkoppeling aanvragen Wijkbudget 21.00 uur
5. Terugkoppeling werkgroep  buitenruimte - Leon Verzijden (wijktoezichthouder) 21.05 uur
6. Uitwisseling vanuit de gemeente stand van zaken fysieke projecten  21.15 uur
7.  Rondvraag 21.15 uur
8. Sluiting 21.30 uur