1. Opening en mededelingen 19.00 uur-19.02 uur     
2. Vaststellen agenda 19.02 uur-19.05 uur
3. Veilig/Ondermijning door Marco van den Berg 19.05 uur-19.30 uur
4. Jaarwisseling door Bianca Ellerkamp 19.30 uur-19.45 uur
5. Wijkbudget 19.45 uur-19.50 uur
6. Stand van zaken projecten in de wijk 19.50 uur-20.00 uur 
7. Rondvraag 20.00 uur-20.30 uur
8. Sluiting