Naam
Annebeth Wilton
Partij
VVD
Functie(s)
Raadslid
Rollen
Lid raadscommissie
Voorzitter raadscommissie
Lid commissie functioneringsgesprekken burgemeester
Telefoon
06 54 67 88 47
E-mail
Adres
Havendijk 171
3114 EB Schiedam
Nevenfuncties
Zelfstandig ondernemer