Wat kan ik zelf doen?

Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Op deze pagina leest u tips die u mogelijk voorbereiden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

WMO in Schiedam

In Schiedam doet iedere inwoner mee in de samenleving. Over het algemeen doen inwoners dat helemaal zelfstandig. Sommigen hebben daarbij hulp nodig. Lees verder hoe de gemeente Schiedam u helpt.

Meld misbruik

Maak een melding als u het idee heeft dat iemand geld of een voorziening van de gemeente gebruikt waarvoor het niet bedoeld is.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Schiedammers. Iedereen kan hier op enig moment in zijn of haar leven mee te maken krijgen.

Mantelzorg

Op deze pagina vindt u meer informatie over zorg die niet door professionele zorgverleners wordt gegeven, maar door iemand uit de directe omgeving van de hulpbehoevende (Mantelzorg).

Meepraten of meedenken

Gebruikt u voorzieningen en wilt u uw ervaringen met de gemeente delen? Lees hier op welke manieren u ervaringen kunt delen.