Zorg en ondersteuning

ROGplus

ROGplus

ROGplus regelt en verzorgt maatwerkvoorzieningen voor bijvoorbeeld individuele begeleiding thuis of dagbesteding in een zorginstelling.

Ouderen, aanvraag indicatie

Ouderen, aanvraag indicatie

Wilt u in een verpleeg- of verzorgingstehuis geplaatst worden of in aanmerking komen voor diensten van de Thuiszorg? Dan heeft u een indicatie nodig.

Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang is bedoeld voor opvang van kinderen van werkende ouders. De overheid betaalt mee aan uw kinderopvang.

Wijkondersteuningsteams

Wijkondersteuningsteams

Het WOT speelt een sleutelrol in het organiseren van zorg, hulp en ondersteuning in de wijken.

Jeugd(zorg)

Jeugd(zorg)

De gemeente wil alle kinderen en jongeren de beste kansen bieden om gezond en veilig op te groeien. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot inwoners die een positieve bijdrage leveren aan de Schiedamse samenleving.

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Schiedammers. Iedereen kan hier op enig moment in zijn of haar leven mee te maken krijgen.

Mantelzorg

Mantelzorg

Iedereen die mantelzorg verleent in Schiedam, kan terecht bij Minters Mantelzorg.

PGB

PGB

U kunt in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB) als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft.

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

De ASDS adviseert het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein.

RMC

RMC

De 'regionale meld- en coördinatiefunctie' wil schoolverzuim voorkomen en schoolverlaters begeleiden.