ROGplus

ROGplus regelt en verzorgt maatwerkvoorzieningen voor bijvoorbeeld individuele begeleiding thuis of dagbesteding in een zorginstelling.

Ouderen, aanvraag indicatie

Wilt u in een verpleeg- of verzorgingstehuis geplaatst worden of in aanmerking komen voor diensten van de Thuiszorg? Dan heeft u een indicatie nodig.

Kinderopvang

Kinderopvang is bedoeld voor opvang van kinderen van werkende ouders. De overheid betaalt mee aan uw kinderopvang.

Jeugd(zorg)

De gemeente wil alle kinderen en jongeren de beste kansen bieden om gezond en veilig op te groeien. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot inwoners die een positieve bijdrage leveren aan de Schiedamse samenleving.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem en treft veel Schiedammers. Iedereen kan hier op enig moment in zijn of haar leven mee te maken krijgen.

Mantelzorg

Iedereen die mantelzorg verleent in Schiedam, kan terecht bij Minters Mantelzorg.

PGB

U kunt in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB) als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft.

RMC

De 'regionale meld- en coördinatiefunctie' wil schoolverzuim voorkomen en schoolverlaters begeleiden.