De woningverbetering en de verkoop van kluswoningen in de Daltonstraat 24-46 (even nummers) is onderdeel van de herstructurering Wetenschappersbuurt Schiedam-Oost. De vijf gemeentelijke panden worden opgeknapt en vervolgens als kluswoning verkocht. Samen met de gemeentepanden knappen ook ook de particulieren hun panden op. Schilderwerk, voegwerk, lateien en balkons zijn de meest kenmerkende gebreken in deze panden.

Gemeentepanden

De gemeente knapt de buitenkant (casco) van haar panden op en voegt de boven- en benedenwoningen samen, zodat er eengezinswoningen ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat de funderingen van deze panden in orde zijn. Aan de achterkant van de woningen worden de tuinen opgehoogd, zodat het mooi aansluit op het binnenterrein van de toekomstige nieuwbouwwoningen.Vervolgens gaat de gemeente de eengezinswoningen als kluswoningen verkopen. De koper bouwt daarna naar eigen inzicht de woningen zelf weer op. In de verkoopvoorwaarden wordt opgenomen dat de woning een aantal jaren moet worden bewoond door de koper zelf.

Particuliere panden

De particuliere woningen zijn bouwkundig geïnspecteerd. Aannemer Bergwerf start maandag 2 september met de werkzaamheden aan de casco's van de woningen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind december.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de gemeente Schiedam via de projectleider Peter Hooglugt. Wilt u inzage krijgen in bepaalde documenten, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten, neem contact op met de projectassistent mevrouw Marian van Teijlingen.