De woningverbetering en de verkoop van kluswoningen in de Daltonstraat 24-46 (even nummers) is onderdeel van de herstructurering Wetenschappersbuurt Schiedam-Oost. De vijf gemeentelijke panden worden opgeknapt en vervolgens als kluswoning verkocht. Samen met de gemeentepanden is het de bedoeling dat ook de particulieren hun panden opknappen. Schilderwerk, voegwerk, lateien en balkons zijn de meest kenmerkende gebreken in deze panden.

Gemeentepanden

De gemeente knapt de buitenkant (casco) van haar panden op en voegt de boven- en benedenwoningen samen, zodat er eengezinswoningen ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat de funderingen van deze panden in orde zijn. Aan de achterkant van de woningen worden de tuinen opgehoogd, zodat het mooi aansluit op het binnenterrein van de toekomstige nieuwbouwwoningen.Vervolgens gaat de gemeente de eengezinswoningen als kluswoningen verkopen. De koper bouwt daarna naar eigen inzicht de woningen zelf weer op. In de verkoopvoorwaarden wordt opgenomen dat de woning een aantal jaren moet worden bewoond door de koper zelf.

Stand van zaken particuliere panden

De particuliere woningen zijn inmiddels bouwkundig geïnspecteerd. De aannemer is gekozen en de gezamenlijke werkzaamheden zijn bepaald. Ook hebben de eigenaren van deze panden een persoonlijke offerte gekregen. Als alle bewoners akkoord zijn met de offerte en de financiering rond is, kan de uitvoering starten. De pandeigenaren kunnen een financiering aanvragen. De indiening van de leningaanvraag gaat via het Servicepunt Woningverbetering.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de gemeente Schiedam via de projectleider Peter Hooglugt. Wilt u inzage krijgen in bepaalde documenten, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten, neem contact op met de projectassistent mevrouw Marian van Teijlingen.