De woningverbetering en de verkoop van kluswoningen in de Daltonstraat 26-42 (even nummers) is onderdeel van de herstructurering Wetenschappersbuurt Schiedam-Oost. De vijf gemeentelijke panden worden opgeknapt en vervolgens als kluswoning verkocht. Samen met de gemeentepanden knappen ook ook de particulieren hun panden op. Schilderwerk, voegwerk, lateien en balkons zijn de meest kenmerkende gebreken in deze panden.

Gemeentepanden

De gemeente heeft de buitenkant (casco) van haar panden opgeknapt en de boven- en benedenwoningen samengevoegd. Zo zijn er eengezinswoningen ontstaan. Aan de achterkant van de woningen worden de tuinen opgehoogd. Op die manier sluiten ze mooi aan op het binnenterrein van de toekomstige nieuwbouwwoningen. Naar verwachting worden de kluswoningen in het najaar 2020 verkocht. In de verkoopvoorwaarden wordt opgenomen dat de woning een aantal jaren moet worden bewoond door de koper zelf.

Particuliere panden

De particuliere woningen zijn bouwkundig geïnspecteerd. De werkzaamheden aan de casco’s voor deze woningen zijn klaar.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de gemeente Schiedam via de projectleider Eelco van Diesen. Wilt u bepaalde documenten bekijken? Neem dan contact op met de projectassistent Marian van Teijlingen.

Heeft u interesse in het kopen van een kluswoning? Dan kunt u contact opnemen met de heer Joris van der Windt van 3D makelaars via email of telefoon 010-427 77 88.