De kosten voor het opnieuw inrichten van het openbaar gebied tot 2 meter over de erfgrens betaalt de gemeente. De overige kosten betaalt de bewoner zelf.

Wat zijn de kosten voor het ophogen van een tuin?

De kosten zijn afhankelijk van de grootte van uw tuin en de mate van ophoging. De geschatte kosten voor het ophogen van een tuin met licht ophoogmateriaal is tussen 75 en 115 euro per vierkante meter, afhankelijk van de ophooghoogte van 30 tot 60 cm.

Geeft de gemeente een vergoeding om op te hogen?

Voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten tijdens de werkzaamheden is het noodzakelijk om de eerste 2 meter van uw voor- en/of zijtuinen te gebruiken. Daarom neemt de gemeente deze eerste 2 meter direct mee in haar werkzaamheden. Let op: Dit geldt niet voor de Tundradal.

Wat zijn de kosten per m2 voor het ophogen met zand? 

De verwachte kosten voor het ophogen met zand zijn 15 tot 20 euro per m2.

Wat zijn de voordelen als de tuinen collectief worden opgehoogd?  

Als u met meerdere buurtbewoners dezelfde aannemer selecteert, zal dit u een collectieve korting opleveren.

Kan ik subsidie ontvangen als ik mijn tuin herinricht?

De stimuleringsregeling Schiedam Waterklaar geeft u een bijdrage als u het hemelwater afkoppelt. Voor de verschillende maatregelen kan de subsidie oplopen tot 30 euro per m2 (met een maximum van 15.000 euro). Bijvoorbeeld voor het verwijderen van tuintegels, het aanleggen van een blauw/groen dak of het afkoppelen van de regenpijp. Door zo veel mogelijk groen en zo min mogelijk tuintegels kan het regenwater in de bodem wegzakken. Ook biedt het weghalen van tegels ruimte aan planten, dieren en bodemleven. Water tijdelijk vasthouden kan bijvoorbeeld met een regenton of door de ondergrond aan te passen. Hierdoor stroomt er minder regenwater naar het riool en raakt het riool niet overbelast. Bovendien houdt het groen de tuin koeler op hete zomerse dagen.

Wie betaalt de rioolhuisaansluitingen?

De rioolhuisaansluiting vormt de verbinding tussen de bebouwing en het hoofdriool. Wie er verantwoordelijk is voor het beheer van de rioolhuisaansluitingen verschilt van gemeente tot gemeente. In Schiedam bent u als bewoner of huiseigenaar verantwoordelijk voor de huisaansluiting van de woning tot de erfgrens. U hoeft om deze reden alleen de kosten tot de erfgrens te betalen. 

Wat moet ik als bewoner met de huisaansluiting van het riool doen?

De gemeente regelt het ophogen van de huisaansluiting vanaf het hoofdriool tot het ontstoppingsstuk op de erfgrens. De rest naar de woning is dus voor de bewoners. Wel kunt u onze aannemer de opdracht geven om dit voor uw perceel te doen. Vooruitlopend op de werkzaamheden zal aannemer Van Dijk Maasland deze kosten met u te delen.