De Wetenschappersbuurt in Schiedam wordt vernieuwd. De gemeente werkt samen met Stichting Woonplus en ontwikkelaar ERA Contour om fysieke, sociale en economische problemen aan te pakken. Doelstelling is om van de Wetenschappersbuurt weer een prettige en gewilde buurt te maken, waar bewoners lang willen blijven wonen.

Rustig stedelijk wonen

Op dit moment kiezen starters en hogere middeninkomens er vaak voor zich buiten de Wetenschappersbuurt te vestigen. Het gezamenlijk doel van de gemeente, Stichting Woonplus en ERA Contour is om de Wetenschappersbuurt weer aantrekkelijk te maken voor deze doelgroep. De buurt moet een rustig stedelijk woonkarakter krijgen, zodat ook gezinnen er met een prettig gevoel kunnen wonen. In de Stadsvisie 2030 is sociale stijging dan ook als kerndoelstelling genoemd.

Planning en werkzaamheden

  • Fase A en B: afgerond. De woningen zijn opgeleverd en de inrichting van de buitenruimte gereed.
  • Fase C: alle woningen zijn opgeleverd. De inrichting van de buitenruimte is eind 2020 gereed.
  • Fase D: verwachte oplevering van de huur- en koopwoningen is november/december 2020 gereed.
  • Fase E: dit betreft de invulling van de buitenruimte tussen de fasen A, C en D. Deze fase wordt zoveel mogelijk aansluitend aan fase C uitgevoerd.

Per fase kijken we naar een bouwroute die de wijk zo min mogelijk overlast geeft. Bewoners worden per fase over de aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Eelco van Diesen. Wilt u bepaalde documenten bekijken, zoals verslagen, bewonersbrieven en alle andere gerelateerde documenten? Neem dan contact op met de projectassistent Marian van Teijlingen.